Dovolte mi krátce vás seznámit se svým životním příběhem a hlavně s tím, za jakých okolností vstoupil Pán Ježíš do mého života.

S radostí, láskou a vděčností mohu prohlásit: ,,Vpusť Pána Ježíše do svého srdce a on ti změní život“.

I když jsem celý život věřil, že něco nad námi musí být, žil jsem klasický konzumní život běžného člověka. Na jedné straně vyznávám disciplínu, silnou vůli, zásady a sportuji, ale na druhé straně převládala touha po majetku, svobodě, užívání si života po všech stránkách. A právě tato druhá strana mě kolem 45 roku života přivedla do slepé uličky. Rozpad manželství, ztráta přátel, podnikání…., a já nevěděl opravdu kudy dále. Dokázal jsem si sice nastavit zrcadlo svých skutků, ale  to právě moji životní krizi prohlubovalo stále více. Styděl jsem se za své chování a neměl už žádnou motivaci, neviděl cestu dopředu a sám jsem si s tím tentokrát nedokázal poradit.

Shodou okolností a dnes věřím, že Božím zásahem, jsem navštívil nově otevíranou modlitebnu ve Štětkovicích na Sedlčansku. Tam mne oslovil příjemný člověk, který se představil jako kazatel tohoto sboru. Zajímal se o mé problémy a starosti. Po pár rozhovorech mi dal pozvánku na cyklus přednášek s názvem – Odhalte svět bible -.

Přiznám se, že jsem se na tuto ,,akci“, těšil, ale zároveň si říkal – co já tam budu dělat? Po první z nich jsem přesně věděl, že toto je ta správná víra, kterou celý život hledám a Pán Ježíš je osobnost, kterou chci následovat. Že toto jsou ti správní lidé, mezi které chci patřit a sdílet Boží lásku. Při přednáškách jsem se seznámil s historií lidstva, současností, Bohem připravovanou budoucností a v krásném zpracování těchto přednášek jsem poprvé v životě vnímal přítomnost Ducha svatého všemi smysly. Přednášející se dokonce pomodlil za můj lepší život. Věřte – nevynechal jsem ani jednu!

A právě zde začal díky Bohu obrat v mém životě. Zároveň se mnou uvěřila i partnerka, následovalo studium Písma, křest, svatba a narození malého syna Josífka. Získal jsem novou rodinu, přátele, nové pracovní uplatnění. S Pánem Ježíšem nám začal nový smysluplný život a staly jsme se členy jeho Boží rodiny. I když nám někdy připadá, že se věci odvíjejí jinak, než jsou naše představy a není to lehké, časem zjistíme jak je Bůh moudrý a laskavý a že jedině jeho vůle je ta správná. A za to mu vždy patří naše poděkování. Vždyť nám odpouští hříchy, zemřel za ně na kříži, vede nás životem, vnáší lásku a úžasný klid do našich srdcí a myslí a dává naději. Žijme s Pánem Ježíšem.

S pokorou mu děkuji, že k sobě přivádí i mého staršího syna, mého bratra a hlavně maminku. Vždyť co může být důležitějšího než předávat zprávu o jeho Světle nejen blízkým, ale i ostatním lidem. A dalším radostným posláním bude s tímto Světlem seznamovat i malého synka.

Josef Sůsa, 49 let, bydlím v Sedlčanech. Podnikám v oboru Ostrahy majetku a osob.

Bůh vám všem žehnej.